VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

USILUJEME o to, aby výběrová řízení na veřejné zakázky malého rozsahu byla transparentní, bez jakékoliv diskriminace a pokud možno VEŘEJNÁ.

Převážně se jedná o veřejné zakázky malého rozsahu, je však patrné,
že v celkovém součtu se zrovna o malé peníze nejedná.

Transparentnost jakéhokoliv výběrového řízení tlačí ceny veřejných zakázek dolů. Nestává se pak to, co se nám na Ostravici děje běžně, tedy, že pořizujeme malé veřejné zakázky za zbytečně velké peníze.

Viz například:
Rekonstrukce pravobřežní komunikace v Sepetné 980 000 Kč
Úprava komunikace na Kamenci 1 000 000 Kč
Rekonstrukce Husitské zvonice 480 000 Kč
Pódium hřiště TJ Sokol Ostravice 1 500 000 Kč
Osvětlení katolického hřbitova 590 000 Kč
Skleník u základní školy 780 000 Kč

Obec Ostravice zatím nezveřejňuje informace k zakázkám malého rozsahu, které teprve plánuje. Veřejnost a potencionální zájemci o realizaci veřejné zakázky se tak v mnohých případech o zakázce dozví, až je zakázka zadána, či dokonce zrealizována.
Soutěž tak v podstatě v mnohých případech probíhá jen mezi firmami, které někdo na obecním úřadě vybere a obešle poptávkou (výzvou).
Samozřejmě, že lze namítnout, že obec povinnost zveřejňovat výběrová řízení u veřejných zakázek malého rozsahu nemá. To je samozřejmě pravda.
Na druhou stranu by se ale obec měla chovat tak, aby zadávání zakázek bylo, pokud možno, co nejvíce transparentní a nediskriminační.

Zadávání zakázek opakovaně stejným firmám svědčí bohužel o opaku.
Je-li cílem obce udržet obecní peníze mezi ostravickými podnikateli v obci,
je to jistě chvályhodné, nicméně by mělo být také bráno v potaz, jak efektivně obec své peníze utratí.

Přehled některých veřejných zakázek a podrobnosti k nim najdete ZDE.