VEŘEJNÉ ZAKÁZKY TRANSPARENTNĚ

Naší snahou je otevřít radnici/samosprávu obce Ostravice veřejnosti. Myslíme si totiž, že by občané měli mít možnost zjistit podrobnosti o obci a jejím hospodaření, aniž by bylo nutné „obtěžovat“ úředníky na obci žádostmi o informace.

Obec Ostravice zatím nezveřejňuje informace k veřejným zakázkám malého rozsahu již realizovaným, ani k zakázkám malého rozsahu, které teprve plánuje.

Veřejnost a potencionální zájemci o realizaci veřejné zakázky se tak v mnohých případech o zakázce dozví, až je zakázka zadána, či dokonce zrealizována. Soutěž tak v podstatě v mnohých případech probíhá velmi často, jen mezi firmami, které „někdo“ na obecním úřadě vybere a obešle poptávkou (výzvou).

Viz například:

Rekonstrukce pravobřežní komunikace v Sepetné, 980 000 Kč, podrobnosti ZDE.

Úprava komunikace na Kamenci, 1 000 000 Kč, podrobnosti ZDE.

Rekonstrukce Husitské zvonice, 480 000 Kč, podrobnosti ZDE.

Pódium hřiště TJ Sokol Ostravice, 1 500 000 Kč, podrobnosti ZDE.

Osvětlení katolického hřbitova, 590 000 Kč, podrobnosti ZDE.

Skleník u základní školy 780 000 Kč, podrobnosti ZDE.

Samozřejmě, že lze namítnout, že obec povinnost zveřejňovat informace u veřejných zakázek malého rozsahu nemá. To je samozřejmě pravda, na druhou stranu by se ale obec měla chovat tak, aby zadávání zakázek bylo pokud možno co nejvíce transparentní a nediskriminační.

Zadávání zakázek opakovaně stejným firmám svědčí bohužel o opaku.

Je-li cílem obce udržet obecní peníze mezi podnikateli v obci, je to jistě chvályhodné, nicméně by mělo být také bráno v potaz, jak efektivně obec své peníze utratí.

Převážně se jedná o veřejné zakázky malého rozsahu, je však patrné, že v celkovém součtu se zrovna o malé peníze nejedná.

Podrobnosti k dalším veřejným zakázkám (za 39 mil Kč) najdete ZDE.