SNÍŽENÍ POPLATKŮ ZA ODPADY

BUDEME se zabývat systémem svozu odpadu tak aby to mělo zásadní  vliv na SNÍŽENÍ POPLATKŮ OBČANŮ NA SVOZ ODPADŮ. 

NAVRHLI JSME a zastupitelstvo schválilo, aby rada obce připravila podklady pro tzv. svoz separovaného odpadu “od prahu domu”. Vedly nás k tomu výsledky vlastní studie porovnání Ostravického nakládání s odpady s okolními městy a obcemi.

Jaký je výsledek?

Největší množství směsného komunálního odpadu na obyvatele, největší cenu za likvidaci odpadu na obyvatele, nejméně vytříděných odpadů na obyvatele, sběrný dvůr otevřený  v létě 9 hodin týdně a mimo sezónu jen 6 hodin týdně o které obci je řeč?

Bohužel  o Ostravici.

Kolik vyprodukujeme směsného komunálního odpadu na Ostravici.

Kolik vytřídíme plastů

Výsledky jsou nevalné MUSÍME na tom pracovat.