PROGRAM PRO BUDOUCNOST

Podpora občanů a jejich zájem o věci veřejné je podstatou změn potřebných na Ostravici. Transparentnost, otevřenost samosprávy, veřejná diskuze a širší informovanost občanů je pro nás prioritou.

ROZHODOVÁNÍ O ROZVOJI OBCE SE VRÁTÍ ZPĚT DO RUKOU ZASTUPITELSTVA OBCE.

NOVÁ RADNICE a NÁMĚSTÍ je velké téma za mnoho peněz. Zajímá-li Vás náš názor přejděte na tématickou stránku ZDE.

POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ jsou v porovnání s okolím, jedny z největších. Efektivitou nakládání s odpady bychom chtěli SNÍŽIT POPLATKY OBYVATEL. Zhotovili jsme s vlastní analýzu dat. Přejděte na tématickou stránku ZDE.

CHODNÍK NA DOLNÍ OSTRAVICI kolem silnice 1/56 zůstává zatím jen na papíře. Myslíme si, že takové stavby by měly mít nejvyšší prioritu.

AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA U HASIČSKÉ ZBROJNICE je zřízena pouze dočasně.

AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA U PANELOVÝCH DOMŮ na horní Ostravici není zastávka vůbec.

Výsledky měření provoz na silnici 1/56 ukazují, že je potřeba se bezpečností kolem silnice 1/56 vážně zabývat. ZASADÍME SE o to, aby byla bezpečnost dopravy v obci prioritou.

BUDEME i nadále pracovat na tom, aby byla v obci DISKUTUJÍCÍ SAMOSPRÁVA. Například širší diskuze o veřejných zakázkách, stavbách chodníků či o nové radnici a náměstí se zatím nekonala. Podrobnosti ZDE.

V současné době se několikrát událo, že vedení obce nerespektovalo usnesení zastupitelstvaUSILUJEME o to, aby usnesení zastupitelstva bylo pro vedení obce závazné.

ZAMYSLÍME SE nad otázkou, jestli zde nevzniká prostor pro VLASTNÍ INFORMAČNÍ OBČASNÍK, či vznik obecní sociální sítě (Facebook, Twiter) jako obecní informační kanál pro veřejnost, kde by veřejnost mohla reagovat promtně na vzniklé situace a čile bez cenzury diskutovat o věcech veřejných.

PODPOŘÍME zájmové sdružení a spolky příspěvky na činnost.

BUDEME i nadále pokračovat v aktivitách směřujících ke zdárnému schválení změny č. 1 územního plánu obce. Prioritou přitom bude aby zhotovení netrvalo roky a byl přitom respektován zákon.

Při realizaci veřejných zakázek malého rozsahu se nakládá s velkými penězi. USILUJEME o to, aby výběrová řízení na veřejné zakázky malého rozsahu byla transparentní, bez jakékoliv diskriminace a pokud možno veřejná. Transparentnost jakéhokoliv výběrového řízení tlačí ceny veřejných zakázek dolů. Nestává se tedy to, co se nám na Ostravici děje běžně, tedy, že pořizujeme malé veřejné zakázky za zbytečně velké peníze.

BUDEME i nadále pracovat na tom, aby zafungovaly povinně volené kontrolní výbory zastupitelstva obce.

Myslíme si, že by občané měli vědět jak se bude obec dlouhodobě rozvíjet. ZAVEDEME opravdu funkční a závazný investiční či strategický plán, který bude vedením obce respektován a aktualizován veřejnou diskuzí  v zastupitelstvu obce.

Vážení Ostravičané, je tu toho ještě mnoho, co bychom mohli zlepšovat, a proto Vás žádáme o podporu v letošních komunálních volbách.