PORUŠENÍ ZÁKONA PŘI POŘIZOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

Je nám jasné, že je právem zastupitelů obce je doplnit program až na zasedání zastupitelstva. Když není čas, tak jiná možnost ani nezbývá. Myslíme si však, že tento zákonný nárok by neměl být zneužíván.

O tom, že zastupitelstvo bude projednávat nedodržení zákona při pořizování změny č. 1 územního plánu, vedení obce Ostravice vědělo již měsíc dopředu. Před veřejností to ale prakticky zůstalo pečlivě skryto, neboť tento bod byl do programu doplněn až na zasedání samotném.

MVČR postup obce Ostravice posvětilo s tím, že obec nemusí do programu zařadit body, o kterých dávno ví, že budou na zasedání zastupitelstva projednávány. Stačí prý, když program zastupitelé doplní přímo na zasedání. Veřejnost se tak ale v podstatě nemá šanci dopředu vědět, co se bude projednávat.

Je to vlastně dobrá zpráva pro vedení obce, horší však už pro lidi, kterých se to přímo týká. Občané se tak o porušování jejich práv při pořizování změny č. 1 územního plánu nemohli ani dovědět, natož se k tomu vyjádřit.

Takto si obec Ostravice představuje transparentnost a otevřenost samosprávy?