POLITICKÁ KAMPAŇ ZA OBECNÍ PENÍZE

Rada obce Ostravice poskytla politickým stranám TOP 09, ODS a KDU-ČSL prostor v obecních informačních skřínkách. Tyto skřínky byly pořízeny z obecního rozpočtu.

Strana Patrioti České Republiky se obrátila na obec Ostravici, aby v rámci rovných podmínek při politické soutěži poskytla prostor také straně Patrioti České Republiky.

Odpověď obce zněla:

Strana Patrioti ČR nežádala o místo na plakátovací plochách před volbami, nýbrž žádala o bezplatné užívání skříněk obce, přesně tak, jak mohou činit na základě usnesení rady obce politické strany TOP 09, ODS a KDU-ČSL, což jí nebylo umožněno. Jelikož se domníváme, že to je v rozporu se zásadami rovné politické soutěže stran a hnutí, obrátili jsme se na Ministerstvo vnitra, jako dozorový orgán samospráv.

Ministerstvo vnitra doporučilo obci, aby usnesení rady obce o užívání obecních vývěsek vybranými politickými stranami zrušila.

Ministerstvo vnitra předalo věc Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran, poněvadž by se mohlo jednat o přijetí bezúplatného plnění. Přičemž takové přijetí bezúplatného plnění či daru od obce, je podle Zákona o sdružování v politických stranách a v politických hnutích přestupkem.

Myslíme si, že by komunální politici neměli zneužívat obecní peníze ke svému prospěchu.

Chceme rovné podmínky pro všechny.