ODPADY

S ostravickými odpady se roky nic nedělo, obec v minulosti nijak nereagovala na avizované legislativní změny. Bylo evidentní, že když se nic nestane, bude mít systém co nevidět značné problémy.

V minulosti to týden co týden na Ostravici vypadalo i takto. Pamatujete?!

Velkoobjemový kontejner jako černá skládka (rok 2018)

Snažíme se, aby se odpad z Ostravice nevozil jen na skládku. Až po volbách v roce 2018 jsme to konečně mohli začít řešit. Od té doby pracujeme na tom, aby se s odpady v naší obci nakládalo tak, jak se má.

Zásadní změna nastala v roce 2021, kdy jsme navrhli zakoupit obecní svozové auto. Byť těsná, ale přeci jen nadpoloviční většina zastupitelů pochopila, že vozit odpady jen na skládku již není možné.

Díky tomuto vozidlu bylo možné zrušit 40 velkoobjemových kontejnerů, přičemž každý z nich byl spíše sám o sobě černou skládkou netříděných odpadů.

Od roku 2021 se tedy odpady na skládku odvážejí lisované a hlavně roztříděné.

Poměr vytříděných plastů se z množství 20 tun v roce 2017 zvedl na 54 tun v roce 2021, u papíru z 4,8 tun na 29 tun. Díky vlastnímu svozovému autu očekáváme v roce 2022 další nárůst.

Při větším poměru tříděných odpadů se obci vrací více peněz ze systému Ekokom, kdy zásadní  změna nastala v roce 2020, ve kterém se započalo s rušením alespoň části velkoobjemových kontejnerů.

Změny systému nakládání s odpady samozřejmě něco stojí. Jsou to však investice, jejichž přínos spočívá v tom, aby se v budoucnu dle nového zákona o odpadech náklady nekontrolovaně nezvyšovaly (postupný růst poplatku za ukládání směsného komunálního odpadu na skládky).

Pozn. Dle nového zákona o odpadech je ostravický limit nároku na slevu za uložení odpadů na skládce 460 t (tj. 190  kg/občan/rok). Obecně řečeno, tento limit je pro nás bez změny zákona těžko splnitelný, jelikož se do něj nezapočítávají chataři, nýbrž pouze obyvatelé hlášeni k trvalému pobytu. Nicméně to ale neznamená, že by měla Ostravice na třídění odpadů rezignovat – právě naopak.

V roce 2018 byl čas otevřít oči, mějte prosím oči stále otevřené.