NOVÝ OBECNÍ ÚŘAD

Pohled do historie – budova vznikla v jako středisko služeb.

Historie: Středisko služeb obce Ostravice

Původní budova vznikla jako středisko služeb v současné době budova slouží jako úřadovna České pošty a Stavební úřad. Potřeba rekonstrukce vyvolala otázku, zda ji opravdu pouze rekonstruovat, nebo zda se zabývat jejím rozvojem. Nezájem nájemců o prostory lékárny, požadavek České pošty na zmenšení prostor a k tomu nevyužité plochy druhého parta budovy otevřely otázku, zda by budova nemohla sloužit jako místo, kde by mohli být všichni úředníci OÚ pod jednou střechou.

Budova Stavebního úřadu v Ostravici

Přišli jsme tedy s plánem rekonstrukce a přebudování na nový obecní úřad.

Nový obecní úřad obce Ostravice

Projekt má dnes vydáno stavební povolení a obec čeká na vhodné dotační tituly. Pro dotační spoluúčast jsme během tohoto volebního období našetřili potřebné finance.

V roce 2018 byl čas otevřít oči, mějte prosím oči stále otevřené.