CHODNÍKY

Dokončená studie proveditelnosti chodníku kolem silnice I/56 a nově zadaná Etapa č. 1 projektu chodníku Sever od rozcestí Sokolská chata.

Projektování mimoúrovňového křížení chodníku a silnice I/56 na Mazáku.

To není málo, ale ani moc.

Více se bohužel nestihlo udělat, poněvadž bylo nutné se po volbách v roce 2018 zaměřit na stavbu zbouraného mostu u MŠ, děravé střechy obecních budov a nedobrý stav obecního majetku

Kousek chodníku udělalo radost u Mateřské školy.

Chodník u MŠ

Nový most na cyklostezce u Peřejí
Nový most u MŠ

Do dalších let ale mají obecní chodníky jasnou prioritu.

V roce 2018 byl čas otevřít oči, mějte prosím oči stále otevřené.