BEZPEČNOST DOPRAVY

Výsledky měření provozu na silnici 1/56 ukazují, že je potřeba se bezpečností kolem silnice 1/56 a obecně dopravou v obci vážně zabývat.

Dopravu obyvatel v obci, by mohlo zlepšit zřízení NOVÉ VLAKOVÉ ZASTÁVKY „OSTRAVICE – OSADA“, v územním plánu se s tím počítá. Obyvatelé z dolní Ostravice by tedy nemuseli chodit na vlakovou zastávku na Novou Dědinu.

Myslíme si, že opatření kolem silnice I/56 by měla mít nejvyšší prioritu, ale současný stav tomu neodpovídá, jak dokumentují následující případy:

CHODNÍK NA DOLNÍ OSTRAVICI kolem silnice I/56 k odbočce (Sokolská chata) zůstal zatím jen na papíře.

CHODNÍK PODÉL PANELOVÝCH DOMŮ NA HORNÍ OSTRAVICI nemá dostatečné osvětlení po celé jeho délce. Toto opatření má obec již od roku 2012 vypracováno, bohužel zatím nebylo realizováno. Soustava různých dopravních opatření by zvýšila bezpečnost chodců při přecházení SILNICE U GASTUMU A NA MAZÁKU.

AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA U PANELOVÝCH DOMŮ na horní Ostravici nemá krytou zastávku vůbec

AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA U HASIČSKÉ ZBROJNICE je zřízena pouze dočasně.

SNÍŽENÍ RYCHLOSTI podél chodníku na Mazák na 70 km/h.

SNÍŽENÍ RYCHLOSTI u dolní prodejny COOP na 40 km/h.

ZASADÍME SE, aby byla doprava obyvatel v obci prioritou.