SVAZEK OBCÍ ČISTÁ ODRA

Soudní spor o vrácení neoprávněně načerpaných bankovních garancí, Finančním úřadem obstavený majetek Svazku obcí Čistá Odra (dále jen „Svazek“) a zadržování přeplatku na DPH, zcizený ochranný val u ČOV na Ostravici a další excesy jsou již MINULOSTÍ.

Místo toho, abychom po všech těchto peripetiích, které nás stály mnoho času a úsilí, dnes řešili rozvoj Svazku, řešíme další problémy. Město Frýdlant nad Ostravicí, jako spoluvlastník a člen Svazku, dosud nezaplatil sněmem schválený příspěvek na provoz. Podle platných stanov tedy tímto zaniklo členství města Frýdlant nad Ostravicí ve Svazku. Vedení obce Ostravice si myslí, že by město Frýdlant nad Ostravicí mělo být i nadále členem, poněvadž má ve Svazku majetek. Zástupci města Frýdlant nad Ostravicí nyní pozbyli možnost o dění ve Svazku rozhodovat. Věříme však, že tento stav je pouze dočasný.

Bude potřeba řešit také další nepříjemnost, poněvadž město Frýdlant nad Ostravicí od roku 2013 Svazku (tedy i obci Ostravice) fakturuje částky, které jsou, dle zprávy advokátní kanceláře, v rozporu s uzavřenou smlouvou a neměly být Svazku vůbec fakturovány. Od roku 2014 mělo být ze Svazku tímto způsobem vyplaceno celkem 2 250 000 Kč.

Přes veškeré problémy je třeba konstatovat, že se nám podařilo Svazek stabilizovat provozně, personálně a ekonomicky. Před několika dny nabylo právní moci stavební povolení k intenzifikaci kalového hospodářství. V rozpočtu obce Ostravice a města Frýdlant nad Ostravicí jsou na tuto investici vyčleněny finance ve výši 10 miliónů korun. Díky této investici bude možné v roce 2023 znovu připojovat rodinné domy na kanalizaci.

AKTUÁLNĚ:

Dobrá zpráva pro všechny občany Ostravice a Frýdlantu nad Ostravicí!

Po letech soudních tahanic byl v těchto dnech odblokován majetek Svazku obcí Čistá Odra obstavený finančním úřadem z důvodu porušení rozpočtové kázně, k čemuž však, dle rozhodnutí soudu, nikdy nedošlo.

Další dobrou zprávou je, že by Svazku měla být také vrácena částka 2 400 000 Kč.

Svazek obcí Čistá Odra, jakožto společná firma obce Ostravice a města Frýdlant nad Ostravicí, již opět může žádat o dotace nebo o úvěry a může se tedy v dalších letech smysluplně rozvíjet.

Práce za poslední 4 roky nese své ovoce.

V roce 2018 byl čas otevřít oči, mějte prosím oči stále otevřené.