SITUACE NA SILNICI I/56

Problém s intenzitou dopravy, na Ostravici protínající silnici I/56, trápí asi všechny obyvatele obce. Zejména hustá nákladní kamionová doprava je něco, čeho by se Ostravičané rádi zbavili. Razíme otevřenost, a proto cítíme potřebu i na tomto místě konstatovat, že současná situace v nejbližších letech bohužel změn nedozná.

Východiska jsou pouze dvě. Tím prvním je převedení této komunikace od státu ze správy ŘSD do majetku Moravskoslezského kraje a tím její ponížení na silnici druhé třídy, kterou byla i v minulosti. To by samozřejmě znamenalo, že by na Moravskoslezský kraj přešly také všechny náklady spojené s udržováním její provozuschopnosti, včetně zimní údržby a případné opravy estakády na přehradě. Proto je jasné, že se Moravskoslezský kraj do této transakce nijak nehrne. Navíc je pravděpodobné, že by si kamiony, nejčastěji se jedná o spojení ostravské aglomerace a Slovenska, i tak cestu přes Ostravici zkracovaly. Čemuž by zabránila pouze nepřetržitá kontrola ze strany Policie ČR.

Druhým, a v podstatě jediným možným východiskem ze současné situace, je dostavba kysucké části slovenské dálnice D3 mezi Čadcou a Žilinou. Po jejím vybudování bude pro všechny dopravce na úseku Ostrava – Žilina jednoznačnou prioritou z hlediska rychlosti trasa D56 – D48 – I/11 a D3 přes Frýdek-Místek, Třinec, Jablunkov a Čadcu. Obchvat Frýdku-Místku i úsek Třanovice – Nebory budou sice v plném provozu nejpozději příští rok, ale zmíněný úsek slovenské D3 ještě nemá ani platné stanovisko EIA  – předpoklad vydání je konec tohoto roku. Proto ani s největším optimismem není možné očekávat zprovoznění celé D3 před rokem 2028. Důsledky tohoto stavu jsou pro Ostravici ne zrovna růžové.

Je však nutné přiznat i fakt, že problémem nejsou pouze kamióny. Překračování maximální povolené rychlosti o desítky km/h, předjíždění v místech, kde je to zakázáno – s tím se setkáváme na úseku mezi Mazákem a Novou Dědinou stále. Jedná se o osobní automobily i motocykly a týká se to nejen těch, kteří Ostravicí pouze projíždějí, ale i obyvatel obce, jenž takto hazardují s životy a zdravím svých spoluobčanů. Statistiky to jednoznačně potvrzují. Mezi lety 2011-2021 se na Ostravici stalo 94 dopravních nehod, při kterým došlo k usmrcení či zranění osob. Ani v jednom případě nebyl viníkem řidič kamiónu – pouze dvě nehody zavinili řidiči nákl. automobilů velikosti Avie. Všechny ostatní nehody se týkaly osobních automobilů, motocyklistů, popřípadě cyklistů. Proto je i na Vás, až budete například u hřbitova opět předjeti Vaším osmdesátkou se řítícím sousedem, zda tuto situaci přejdete mávnutím ruky, nebo se jej půjdete zeptat, proč tak činí.

Samozřejmě, že přes vše výše zmíněné, obec v této záležitosti nerezignuje. V letošním roce proběhl monitoring dopravy, který má primárně za cíl identifikovat toky vozidel v obci, tj. kolik a jaká vozidla Ostravicí pouze projíždí a kolik jich v obci zůstává. Daná čísla potom budou použita při dalších jednáních s patřičnými úřady, včetně Policie ČR. Její častější přítomnost na Ostravici je bohužel nutností a tím nemyslíme jejich „zaparkovaný“ automobil za hotelem Smrk nebo u hasičské zbrojnice.

V roce 2018 byl čas otevřít oči, mějte prosím oči stále otevřené.