PROGRAM PRO BUDOUCNOST

Před necelými čtyřmi roky nás nemile překvapil stav základní infrastruktury obce a nebylo jiného řešení, než se věnovat plně údržbě obecního majetku a stabilizaci základních „životních funkcí obce“.

Přesto jsme se zabývali budoucím rozvojem a ten je v současné době narýsován na pár let dopředu v podobě projektu nového obecního úřadu, projektů inženýrských sítí, či veřejného osvětlení a z části i chodníků.

Je ale nutné stále myslet na budoucnost a tak plánujeme:

ROZVOJ INFRASTRUKTURY – zejména v podobě zvýšení kapacity čištění odpadních vod.

PARKOVÁNÍ – eliminovat zvýšené náklady na zimní údržbu zpoplatněním parkování, zásadní podmínkou je pro nás zachování parkování obyvatel Ostravice ZDARMA.

BYTOVÁ VÝSTAVBA – využít pozemky obce k rozvoji obecní bytové výstavby.

ŠKOLSTVÍ – obec prochází rozvojem a ten musí přijít i v ostravickém školství.

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ – práce v této oblasti je ještě mnoho. Ostravičané za poslední čtyři roky jasně ukázali, že třídit odpady opravdu umí, jen k tomu potřebovali dostat šanci. Budeme dále tyto aktivity rozvíjet.

CHODNÍK KOLEM I/56 – nově jsme získali stavební povolení pro opravu chodníku od kostela k restauraci U Tkáčů a pracujeme také na projektu autobusové zastávky „Horní panelové domy“. Máme také stavební povolení veřejného osvětlení chodníku Mazák a čeká se na vhodný dotační titul. Studie proveditelnosti prověřila možnosti rekonstrukce celého úseku kolem silnice I/56 a rozvíjením těchto aktivit se budeme dále zabývat.

Z právě končícího volebního období je patrné, že veřejné finance je možné stabilizovat i za předpokladu růstu investic v obci.

Vážení Ostravičané, je tu toho ještě mnoho, co bychom mohli zlepšovat, a proto Vás žádáme o podporu i v letošních komunálních volbách. Děkujeme.