MAJETEK OBCE

Děravé střechy (DPS a ZŠ) a obec bez pozemků potřebných pro rozvoj – TO BYLA MINULOST.

Velkým překvapením pro nás v roce 2018 bylo, v jakém stavu je obecní majetek, zejména střechy obecních budov. Zachytávání vody do kbelíků a hrnců při každém dešti bylo pro nás, mírně řečeno, šokující.

Bylo nutné s tím ihned něco dělat.

Opravy střech trvaly tři roky, ale dnes je možné říct, že „kbelíky v bytech seniorů již nejsou potřeba“.

Postupné celkové rekonstrukce bytů seniorů v budově DPS.

Na čem se v minulém období pracovalo opravy, úpravy, stavby GALERIE

Za pouhé tři roky se nám nákupem a postupnými směnami pozemků podařilo pro obec získat více než 15 000 m2 pozemků. Pro budoucí potřeby obce tedy nebude nutné pozemky například pronajímat.

Rozvojové pozemky

Co na předmětných pozemcích v budoucnu vyroste, je věcí zatím stále otevřenou.

V roce 2018 byl čas otevřít oči, mějte prosím oči stále otevřené.