STABILIZOVANÉ FINANCE

Každoročně vyrovnaný rozpočet jen díky kontokorentnímu úvěru a minimální finanční rezerva rozpočtu obce – TO BYLA MINULOST.

Dnes je rozpočet obce vyrovnaný, na účtu obce roste potřebná finanční rezerva nutná jako dotační spoluúčast a stoupá i míra investic.

Stabilizace veřejných financí Ostravice

Tento trend bychom v dalších letech chtěli udržet, poněvadž jen tak se obec bude moci i nadále rozvíjet.

V roce 2018 byl čas otevřít oči, mějte prosím oči stále otevřené.